แผนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา 

ระหว่างวันที่  11-13 มีนาคม  2554  ณ บ้านป่าริมเขื่อน รีสอร์ท  อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  ผู้ร่วมโครงการ  ตัวแทนสโมสรนักศึกษา และตัวแทนสาขาวิชา จำนวน 150 คน รายละเอียด……

โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 25-27  มีนาคม 2554  ณ รีสอร์ทเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประกอบด้วย  คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา วทอ. ประจำปีการศึกษา 2553-2554  จำนวน 35  คน

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ

 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2553

 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  2554 …………โครงการ

ระดับปวช.  วันที่ 18  พฤษภาคม 2554  เวลา 08.30 น.  ณห้องประชุมเบญจรัตน์  อาคารนวมินทรราชินี รายละเอียด กำหนดการ ปวช.   รูปภาพ

ระดับปริญญาตรี  4  ปี  วันที่  23   พฤษภาคม  2554     กำหนดการ……

ระดับปริญญาตรี  2-3 ปี  วันที่ 26   พฤษภาคม  2554  กำหนดการ….

 

โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  รายละเอียดโครงการ

ระดับปวช.  วันที่ 20  พฤษภาคม 2554   เวลา 08.30  น.   ณ  ห้องประชุมเพชราวุธ  อาคาร  62  ชั้น  8  รายละเอียด

ระดับปริญญาตรี  4  ปี  วันที่  24  พฤษภาคม  2554

ระดับปริญญาตรี  2-3 ปี  วันที่ 25 และ 27   พฤษภาคม  2554  

บรรยากาศในโครงการ

โครงการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

    มหาวิทยาลัยกำหนดวันเวลาการดำเนินโครงการ  ในช่วง 2  อาทิตย์แรกของการเปิดภาคเรียน  ระหว่างเวลา  16.00 - 19.00 น.  โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดของลักษณะการจัดกิจกรรม   อ่านต่อ………….